Accounting, tax and legal consequences of employee remuneration

Thesis title: Účetní, daňové a právní konsekvence odměňování zaměstnanců
Author: Kučerová, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Molín, Jan
Opponents: Müllerová, Libuše
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá odměňováním zaměstnanců na území ČR. Prvotním cílem práce je podat ucelený přehled o zpracování mezd, který je doplněný o účetní, daňové a právní hledisko. Rozebrána je problematika pracovněprávních vztahů, hrubé mzdy a náhrad mezd, zaměstnaneckých benefitů, srážek ze mzdy a v neposlední řadě konstrukčních prvků daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Druhotným cílem práce je přenést teoretické poznatky do praktického příkladu odměňování zaměstnance v pracovním poměru a dále zaměstnance vykonávající práci tzv. na dohodu.
Keywords: solidární zvýšení daně; vyměřovací základ; zdravotní pojištění; sociální pojištění; roční zúčtování; hrubá mzda; čistá mzda; minimální mzda; základ daně; daň z příjmů
Thesis title: Accounting, tax and legal consequences of employee remuneration
Author: Kučerová, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Molín, Jan
Opponents: Müllerová, Libuše
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis discusses the employee remuneration in the Czech Republic. The primary focus of this work is to provide a complete overview of a payroll process that includes an analysis from an accounting, tax, and legal point of view. It explores the issues in labour law rela-tions, gross wage, and wage compensation, employee benefits, salary deductions and lastly, personal income tax from dependent activity. The secondary objective of this thesis is to utilize the theory on a specific example of compensating a full-time employee and a part-time employee.
Keywords: health insurance; social insurance; minimum wage; annual tax settlement; gross wage; net wage; tax base; income tax; solidarity tax; assessment basis

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 10. 2020
Date of submission: 26. 1. 2021
Date of defense: 5. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74728/podrobnosti

Files for download

    Last update: