Determination of premium in motor comprehensive insurance based on real-time data

Thesis title: Determination of premium in motor comprehensive insurance based on real-time data
Author: Stöckl, Leo
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Jindřich, Marek
Thesis language: English
Abstract:
These days, insurance companies worldwide are engaged to establish new capabilities for next-generation insurance products based on collected real-time data. Modern cars generate a huge amount of data, which represents a huge potential for insurance companies. However, the innovation will not come from the numbers of collected data, but solely from making sense of the collected data. Therefore, I demonstrated how the data can be used to determine premium in motor comprehensive insurance to apply more of a risk avoidance role/prediction and less of a risk mitigation one.
Keywords: Insurance premium; real-time data; electric cars; driver’s behaviour
Thesis title: Stanovení pojistného v plně komplexním pojištění vozidel na základě údajů v reálném čase
Author: Stöckl, Leo
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Jindřich, Marek
Thesis language: English
Abstract:
V dnešní době jsou pojišťovací společnosti po celém světě zapojeny do vytváření nových funkcí pro pojišťovací produkty nové generace na základě shromážděných údajů v reálném čase. Moderní automobily generují obrovské množství dat, což představuje obrovský potenciál pro pojišťovny. Inovace však nepochází z počtu shromážděných údajů, ale pouze ze smysluplnosti shromážděných údajů. Proto jsem předvedl, jak lze data použít k určení pojistného v komplexním pojištění motorových vozidel, aby bylo možné aplikovat více role / predikce vyhýbání se rizikům a méně omezování rizik.
Keywords: pojistne; online data; elektricka auta

Information about study

Study programme: Data & Analytics for Business Management
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 4. 2020
Date of submission: 10. 1. 2021
Date of defense: 12. 3. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75681/podrobnosti

Files for download

    Last update: