Rectifying acceptance sampling plans

Thesis title: Opravné statistické přejímky měřením
Author: Kaspříková, Nikola
Thesis type: Habilitační práce
Supervisor: -
Opponents: Komárek, Arnošt; Koláček, Jan; Picek, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tuto habilitační práci tvoří soubor pěti uveřejněných vědeckých prací doplněný sjednocujícím komentářem. Zařazené práce přinášejí původní výsledky v oblasti plánů pro kombinované opravné statistické přejímky typu AOQL a LTPD minimalizujícím střední náklady kontroly při průměrném podílu neshodných (tj. požadavkům nevyhovujících) výrobků. Nové výsledky umožňují efektivní výpočet plánů a snížení nákladů přejímky.
Keywords: statistické přejímky; LTPD; AOQL
Thesis title: Rectifying acceptance sampling plans
Author: Kaspříková, Nikola
Thesis type: Habilitační práce
Supervisor: -
Opponents: Komárek, Arnošt; Koláček, Jan; Picek, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
This habilitation thesis addresses selected problems of statistical acceptance sampling, namely the design, calculation and economic evaluation of the rectifying LTPD and AOQL sampling plans minimizing the mean inspection cost per lot of the process average quality. The thesis is based on five publications which bring efficient calculation of the acceptance sampling plans and lower cost of inspection.
Keywords: LTPD; acceptance sampling; AOQL

Information about study

Study programme: -
Type of study programme: Habilitační řízení studijní program
Assigned degree: doc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Faculty of Informatics and Statistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 6. 2019
Date of submission: 26. 3. 2021
Date of defense: 25. 3. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70108/podrobnosti

Files for download

    Last update: