Financial analysis of the company J 4, s. r. o

Thesis title: Finanční analýza společnosti J 4, s. r. o
Author: Hovorka, Matyáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dufková, Eva
Opponents: Petriashvili, Aleksandre
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti J 4, s. r. o. v letech 2015-2019. Pro finanční analýzu jsou v této práci použita pouze data z veřejně dostupných zdrojů. Práce je zpracována z pohledu investora, přičemž je každá kapitola kombinací metodické a praktické části. Jednotlivé finanční ukazatele jsou vždy definovány z hlediska teorie a poté jsou vypočteny a porovnány s konkurenčními společnostmi a s hodnotami průměru v odvětví. V závěru práce jsou shrnuty výsledky z jednotlivých kapitol a je vyhodnocena finanční situace analyzované společnosti.
Keywords: horizontální a vertikální analýza; relativní ukazatele; finanční analýza; SWOT analýza; IN05
Thesis title: Financial analysis of the company J 4, s. r. o
Author: Hovorka, Matyáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dufková, Eva
Opponents: Petriashvili, Aleksandre
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial health of the company J 4, s. r. o. during the years 2015-2019. Only data from publicly available sources are used in this work for financial analysis processing. The thesis is processed from the perspective of the investor, and each chapter is a combination of methodical and practical part. Financial indicators are first defined in terms of theory and then they are calculated and compared with competitors and with industry average values. In the conclusion, the results of individual chapters are summarized and the financial situation of the analyzed company is evaluated.
Keywords: financial analysis; horizontal and vertical analysis; relative indicators; IN05; SWOT analysis

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 9. 2020
Date of submission: 30. 3. 2021
Date of defense: 14. 4. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74070/podrobnosti

Files for download

    Last update: