Financial analysis Vodafone Czech Republic, a.s

Thesis title: Finanční analýza Vodafone Czech Republic, a.s
Author: Kovaleva, Anastasiia
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Petriashvili, Aleksandre
Opponents: Dufková, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce „Finanční analýza Vodafone Czech Republic, a.s.” je zjistit finanční stav podniku pomocí finanční analýzy. Práce se skládá z teoretické a praktické častí. Teoretická část obsahuje teorii potřebnou ke zpracování analýzy. Samotná analýza je provedena v praktické části na základě absolutní a poměrové metody. Pro posouzení hlavních finančních ukazatelů je zpracováno jednorozměrné a vícerozměrné mezipodnikové srovnání. Praktická část je zakončena SWOT analýzou firmy.
Keywords: Vertikální analýza; Vodafone Czech Republic a.s.; Mezipodnikové srovnání; Poměrové ukazatele; Finanční analýza; Horizontální analýza
Thesis title: Financial analysis Vodafone Czech Republic, a.s
Author: Kovaleva, Anastasiia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Petriashvili, Aleksandre
Opponents: Dufková, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the bachelor’s thesis „Financial analysis Vodafone Czech Republic, a.s.” is to find out the financial situation of the enterprise using financial analysis. The whole thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part includes the necessary theory for analysis processing. The analysis itself is carried out in the practical part on the basis of absolute and proportional methods. A one-dimensional and multidimensional comparison between companies is developed to assess the main financial indicators. The practical part ends with a SWOT analysis of the firm.
Keywords: Horizontal analyses; Vertical analyses; Differential rations; Vodafone Czech Republic a.s.; Financial analysis; Inter-company comparison

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 10. 2020
Date of submission: 31. 3. 2021
Date of defense: 14. 4. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74538/podrobnosti

Files for download

    Last update: