Marketing and communication strategy of Unicorn Vysoká škola s.r.o

Thesis title: Marketingová a komunikační strategie firmy Unicorn Vysoká škola s.r.o
Author: Smrček, Jakub
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Maialeh, Robin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá marketingovou a komunikační strategií soukromé vysoké školy Unicorn Vysoká škola s.r.o. v Praze, známé pod názvem Unicorn University. Teoretická část se věnuje analýzám, které jsou v práci provedeny, včetně analýzy SWOT a přehledu aktuálních trendů v marketingové a komunikační strategii zahraničních soukromých škol. Praktická část představí podnik a provedené analýzy včetně analýzy konkurence, která obsahuje výběr dvou vhodných konkurenčních škol. Práce je zakončena vlastním doporučením marketingové strategie školy Unicorn University, vlastním doporučením komunikační strategie Unicorn University a obecným doporučením komunikační strategie v oblasti soukromého vysokého školství v tuzemsku. V práci jsou analyzována poskytnutá data marketingové kampaně pro podporu akce Den otevřených dveří za roky 2018 a 2019 a na jejich základě je vydáno doporučení pro zvýšení návštěvnosti akce.
Keywords: SWOT; marketingová strategie; soukromá vysoká škola; komunikační strategie; Unicorn Vysoká škola
Thesis title: Marketing and communication strategy of Unicorn Vysoká škola s.r.o
Author: Smrček, Jakub
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Maialeh, Robin
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis concerns the marketing and communication strategy of Unicorn Vysoká škola s.r.o., a private college in Prague, known as Unicorn University. In the first part, theoretical background of various types of analysis used is introduced, covering SWOT analysis and an overview of current trends in marketing and communication strategy of foreign private universities and colleges. The following chapter covers the practical use of said types of analysis, including an introduction of the analysed college and an analysis of two closest competitors on the market. Finally, a recommendation for marketing and communication strategy of Unicorn University is described and a general recommendation for communication strategy of local private colleges and universities as an emerging market. Thesis also covers marketing data of an Open Doors event between the years 2018 and 2019 at the college and issues a recommendation aimed at increasing the attendance of this event.
Keywords: marketing strategy; communication strategy; SWOT; private college; Unicorn Vysoka skola

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 12. 2019
Date of submission: 18. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72013/podrobnosti

Files for download

    Last update: