New trends in MLM at the Amway company

Thesis title: Nové trendy uplatnění MLM ve společnosti Amway
Author: Kopáčková, Veronika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Petrová, Dominika
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat spokojenost sponzorů a distributorů s novými trendy multilevel marketingu ve společnosti Amway, a to včetně dosavadního nastavení prozákaznických služeb, a nakonec doporučit vhodná řešení ke zlepšení. Teoretická část práce se zaměřuje na základní pojmy z oblasti multilevel marketingu a direct selling marketingu neboli přímého prodeje. Praktická část práce představuje přehled zcela nových trendů fungování a uplatnění MLM ve společnosti Amway s využitím průzkumů trhu stávajících sponzorů, distributorů a široké veřejnosti. Výsledkem bude souhrn spokojenosti, v případě nespokojenosti budou uvedeny návrhy ke zlepšení a také náhled na povědomí veřejnosti o společnosti Amway a jejím MLM v praxi.
Keywords: Multilevel marketing (MLM); direct selling – přímý prodej; společnost Amway
Thesis title: New trends in MLM at the Amway company
Author: Kopáčková, Veronika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Petrová, Dominika
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to analyse the satisfaction of sponsors and distributors with new trends in multilevel marketing at Amway company, including the current setting of pro-customer services, and finally to recommend appropriate solutions for the improvement. The theoretical part of the thesis focuses on basic concepts in the field of multilevel marketing and direct selling marketing. The practical part of the thesis presents an overview of completely new trends in the operation and application of MLM in the Amway company using market research of existing sponsors and distributors and the general public. The result will be a summary of satisfaction, in case of dissatisfaction, suggestions for changes will be given, as well as a public insight into awareness of the Amway company and its MLM in practice.
Keywords: Multilevel marketing (MLM); direct selling; Amway company

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 6. 2020
Date of submission: 28. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73661/podrobnosti

Files for download

    Last update: