Causes of Gender Inequality: A Comparison of Rwanda and Bosnia and Herzegovina

Thesis title: Causes of Gender Inequality: A Comparison of Rwanda and Bosnia and Herzegovina
Author: Džanko, Ilma
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sejkora, Jiří
Opponents: Smělá, Monika
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to identify main causes of gender inequality in the context of two developing countries- Bosnia and Herzegovina and Rwanda - after the genocides in 1994 and 1995, respectively. Theoretical part focuses on main causes, starting with culture, religion, ethnicity, institutional asymmetries and legislation. Practical part identifies the influence of listed causes in both Bosnia and Herzegovina and Rwanda after the war. The outcome showed different results in both cases, but the prevalence of these influences is undeniable. While both countries suffer from cultural, patriarchal influence and ethnic division, religion is very important factor in Bosnia, but Rwandan religiosity is in decline. Institutions and legislations theoretically work in favor of women, but when it comes to decision making and aims for higher positions, women are oppressed and their careers limited.
Keywords: gender inequality; Gender quotas; patriarchy; The Gender Inequality Index; Rwanda; Bosnia and Herzegovina
Thesis title: Příčiny genderové nerovnosti: Srovnání Rwandy a Bosny a Hercegoviny
Author: Džanko, Ilma
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sejkora, Jiří
Opponents: Smělá, Monika
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo identifikovat hlavní příčiny nerovnosti žen a mužů v kontextu dvou rozvojových zemí – Bosny a Hercegoviny a Rwandy – po genocidách v letech 1994 a 1995. Teoretická část se zaměřuje na hlavní příčiny, konkrétně kulturou, náboženstvím, etnickou příslušností, institucionální asymetrií a legislativou. Praktická část identifikuje vliv uvedených příčin v Bosně a Hercegovině a ve Rwandě po válce. Výsledek v obou případech ukázal odlišné výsledky, ale prevalence těchto vlivů je nepopiratelná. Zatímco obě země trpí kulturním, patriarchálním vlivem a etnickým rozdělením, náboženství je v Bosně a Hercegovině velmi důležitým faktorem, ale rwandská religiozita klesá. Instituce a legislativa teoreticky fungují ve prospěch žen, ale pokud jde o rozhodování a docílení vyšších pozic, jsou ženy utlačovány a jejich kariéra omezena.
Keywords: nerovnost pohlaví; patriarchát; The Gender Inequality Index; genderové kvóty; Rwanda; Bosna a Hercegovina

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2020
Date of submission: 29. 4. 2021
Date of defense: 1. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74414/podrobnosti

Files for download

    Last update: