Formulation of a suitable business strategy of a selected company operating in foreign markets

Thesis title: Formulace vhodné obchodní strategie vybrané společnosti působící na zahraničních trzích
Author: Lopatová, Veronika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Sato, Alexej
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je formulace vhodné obchodní strategie středně velké strojírenské firmy STREICHER, která je součástí nadnárodního koncernu. Teoretická část se zaměřuje na oblast mezinárodního podnikání, na proces internacionalizace podnikatelských aktivit a rovněž se zabývá samotnou mezinárodní strategií. Praktická část obsahuje analýzu stávající situace podniku, která byla vytvořena na základě interních informací. Současně je v této části zahrnuto dotazníkové šetření spokojenosti zákazníků, jehož úkolem je odhalení nedostatků společnosti. Dále praktická část obsahuje návrh vhodné obchodní strategie, která byla stanovena na základě výsledků dotazníkového šetření a analýzy aktuální situace podniku.
Keywords: obchodní strategie; mezinárodní podnikání; expanze podnikatelských aktivit; internacionalizace
Thesis title: Formulation of a suitable business strategy of a selected company operating in foreign markets
Author: Lopatová, Veronika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Sato, Alexej
Thesis language: Česky
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is the formulation of a suitable business strategy for a medium-sized engineering company STREICHER, which is part of a multinational concern. The theoretical part focuses on the field of international business, on the process of internationalization of business activities and also deals with the international strategy. The practical part contains an analysis of the current situation of the company, which was created on the basis of internal information. At the same time, a customer satisfaction survey is included in this part to identify the company's deficiencies. Furthermore, the practical part contains a proposal for a suitable business strategy, which was determined on the basis of the results of a questionnaire survey and analysis of the current situation of the company.
Keywords: international business; business strategy; internationalization; expansion of business activities

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 9. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73986/podrobnosti

Files for download

    Last update: