Music as a Means of Soft Power – Reflection of the Vietnam War in the Music of American Artists

Thesis title: Hudba jako prostředek soft power – odraz války ve Vietnamu v hudební tvorbě amerických interpretů
Author: Zeman, Marek
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Madarászová, Alexandra
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá hudbou jako prostředkem měkké moci, konkrétně americkou hudbou vztahující se k válce ve Vietnamu. Cílem práce je objasnit, jaké pohledy a témata dominují v hudební tvorbě vztahující se k válce ve Vietnamu a jakým způsobem tato tvorba odráží a formuje vnímání války americkou veřejností, včetně vojáků, kteří ve Vietnamu sloužili. Na základě analýzy odborných publikací, autobiografií, rozhovorů i samotných dobových nahrávek představí práce válku ve Vietnamu nejen jako významný válečný konflikt, ale i jako sociální revoluci a změnu v americké společnosti, mentalitě a postoji k autoritativní moci.
Keywords: Vietnam; politizace; válka; Spojené státy americké; kultura; měkká moc; hudba
Thesis title: Music as a Means of Soft Power – Reflection of the Vietnam War in the Music of American Artists
Author: Zeman, Marek
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Madarászová, Alexandra
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis explores the concept of music as a means of soft power, more specifically American music related to the Vietnam War. The aim of this thesis is to clarify which topics and themes are dominant in the music related to the Vietnam War and how it reflects and shapes the perception of the war by the American public, including the soldiers who served in Vietnam. Based on the analyses of professional publications, autobiographies, interviews and period recordings, the thesis will present the Vietnam War not only as a major war conflict, but also as a social revolution and change in the American society, mentality and attitude to authoritarian power.
Keywords: music; soft power; United States of America; politization; war; Vietnam; culture

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 8. 2020
Date of submission: 29. 4. 2021
Date of defense: 25. 5. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73880/podrobnosti

Files for download

    Last update: