Consumer Perception of Brand Hollister on the Czech Market

Thesis title: Consumer Perception of Brand Hollister on the Czech Market
Author: Kotková, Lenka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Olšanová, Květa
Opponents: Kotalová, Petra
Thesis language: English
Abstract:
The purpose of this master's thesis is to identify an image and customer-based brand equity of the Hollister brand on the Czech market. At the beginning, there is a theoretical introduction of brand aspects and models that are essential for a brand and its perception. The master's thesis is based on analysis of secondary and primary data that are collected through quantitative and qualitative methods. The primary data are firstly retrieved from an online questionnaire and are fulfilled by in-depth interviews that serve for building a complex Czech customer-based point of view on the Hollister brand. Analyzed results are presented through a consumer-based brand equity pyramid. At the end of the thesis, there are mentioned some limitations which are related to the master's thesis, and recommendations for an improvement of the Hollister brand equity perception on the Czech market.
Keywords: Brand; Brand image; Brand equity; Brand identity; Marketing research; Hollister
Thesis title: Vnímání značky Hollister na českém trhu
Author: Kotková, Lenka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Olšanová, Květa
Opponents: Kotalová, Petra
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této diplomové práce je identifikovat vnímání značky Hollister dle její image a hodnoty značky na českém trhu. Na začátku práce je zahrnuto teoretické seznámení se základními aspekty a modely, které souvisejí se značkou a jejím vnímáním. Diplomová práce je založena na analýze sekundárních a primárních dat, jenž byly shromážděny pomocí kvantitativní a kvalitativní metody. Primární data jsou získána prvotně z online dotazníků a jsou doplněna o hloubkové rozhovory, které sloužily k sestavení komplexního pohledu českého zákazníka na značku Hollister. Zanalyzované výsledky jsou prezentovány prostřednictvím pyramidy hodnoty značky ze spotřebitelského úhlu pohledu. Na konci práce jsou uvedeny určitá omezení, která se k diplomové práci vztahují, a doporučení pro zlepšení vnímání hodnoty značky Hollister na českém trhu.
Keywords: značka; image značky ; identita značky ; hodnota značky; marketingový výzkum ; Hollister

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 8. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73829/podrobnosti

Files for download

    Last update: