Integrated marketing communication strategy of Xiaomi smartphone in Czech Republic

Thesis title: Integrated marketing communication strategy of Xiaomi smartphone in Czech Republic
Author: Zhao, Yamin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
The main objective of this thesis is to research and develop an integrated marketing strategy to increase the sales of Xiaomi smartphones in the Czech Republic and improve consumer perception of the brand. The proposed strategy is based on the features of the Czech Republic market and the peculiarities of local consumers. The work consisted of six parts. The theoretical part reviews IMC theory, consumer behavior, and touchpoint management. This is followed by an analysis of the global market and the Czech market and its environments. The purpose of the following paper is to analyze the Xiaomi marketing mix in the Chinese market in order to determine the company's local strategy. The fifth part of the paper summarizes the results of the survey conducted among Czech consumers and interviews with specific consumers. The last part based on all collected data; the goal of this thesis is to develop a marketing communication strategy for the Czech market for the Xiaomi smartphone.
Keywords: smartphone market; Czech market; Integrated marketing communications (IMC)
Thesis title: Integrovaná marketingová komunikační strategie smartphonu Xiaomi v České republice
Author: Zhao, Yamin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této práce je výzkum a vývoj integrované marketingové strategie ke zvýšení prodeje smartphonů Xiaomi v České republice a zlepšení vnímání značky spotřebitelem. Navrhovaná strategie je založena na vlastnostech českého trhu a zvláštnostech místních spotřebitelů. Práce se skládala ze šesti částí. Teoretická část hodnotí teorii IMC, chování spotřebitele a správu kontaktních bodů. Následuje analýza globálního trhu a českého trhu a jeho prostředí. Účelem následujícího příspěvku je analyzovat marketingový mix Xiaomi na čínském trhu s cílem určit místní strategii společnosti. Pátá část příspěvku shrnuje výsledky průzkumu mezi českými spotřebiteli a rozhovory s konkrétními spotřebiteli. Poslední část založená na všech shromážděných datech; cílem této práce je vyvinout strategii marketingové komunikace pro český trh pro smartphone Xiaomi.
Keywords: Český trh; trh smartphonů; Integrovaná marketingová komunikace (IMC)

Information about study

Study programme: International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 4. 2020
Date of submission: 29. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73217/podrobnosti

Files for download

    Last update: