Industry 4.0 - changes on the labour market with a focus on hospitality

Thesis title: Průmysl 4.0 - změny na trhu práce s důrazem na hotelnictví
Author: Hrustič, Dina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Olšanová, Květa
Opponents: Hinčica, Vít
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce analyzuje vliv průmyslu 4.0 na trh práce v hotelnictví. Specifikuje průmysl 4.0 a trh práce v cestovním ruchu a specificky v hotelnictví. Součástí diplomové práce je primární výzkum, který nám pomáhá porozumět potenciálním potřebám hostů v hotelech v budoucnosti. Může nám pomoci určit, jak by hotely měly v budoucnu realizovat průmysl 4.0, a nakonec je tu také návrh na implementaci průmyslu 4.0 v hotelnictví.
Keywords: Průmysl 4.0; Cestovní ruch; Hotelnictví; Digitalizace
Thesis title: Industry 4.0 - changes on the labour market with a focus on hospitality
Author: Hrustič, Dina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Olšanová, Květa
Opponents: Hinčica, Vít
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis analyses the influence of industry 4.0 on the labour market in hospitality. It specifies industry 4.0 and the labour market in tourism, and specificaly in hospitality. Part of the diploma thesis is a primary research that helps us understand the potential needs of guests in hotels in the future. It can help us identify how hotels should implement industry 4.0 in the future, and in the end there is also a proposition of implementation of industry 4.0 in hospitality.
Keywords: Industry 4.0; Hospitality; Digitalisation; Tourism

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 4. 2021
Date of submission: 29. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68704/podrobnosti

Files for download

    Last update: