Comparison of banking products for business entities

Thesis title: Porovnání bankovních produktů pro podnikatelskou sféru
Author: Sokolova, Jelizaveta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Černá, Iveta
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je porovnat nabídku bankovních úvěrových produktů a alternativních forem financování podnikatelských subjektů. Na základě analýzy práce doporučí vhodnou instituci, ve které si sjednat financování tuzemských i přeshraničních obchodních operací. Práce se zaměřuje na analýzu produktů deseti předních českých bank dle počtu klientů v roce 2019. První část popisuje vývoj bankovnictví a podnikání na území současné České republiky a v obecné rovině definuje bankovní úvěrové produkty pro podnikatele a alternativní formy financování. Ve druhé části porovnává nabídku pouze některých produktů – kontokorentů, dokumentárního akreditivu, inkasa a faktoringu.
Keywords: bankovní podnikatelské produkty; úvěry; alternativní formy financování; komparace
Thesis title: Comparison of banking products for business entities
Author: Sokolova, Jelizaveta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Černá, Iveta
Thesis language: Česky
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to compare the offer of bank loan products and alternative forms of financing for business entities. Based on the analysis, the theses recommends a suitable institution in which to arrange financing for domestic and cross-border business operations. The thesis focuses on the analysis of the products of the ten leading Czech banks according to the number of clients in 2019. The first part describes the development of banking and business in the territory of the current Czech Republic and defines in general terms bank credit products for entrepreneurs and alternative forms of financing. In the second part, it analyses the offer of only few selected products – overdrafts, documentary credit, collection and factoring.
Keywords: loans; alternative forms of financing; comparison; banking products for businesses

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 9. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74347/podrobnosti

Files for download

    Last update: