Evaluation of expansion of a selected company on chosen market

Thesis title: Posouzení expanze obchodování vybrané firmy na zvoleném trhu
Author: Kolářová, Johana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Černá, Iveta
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je posoudit možnou expanzi firmy LINET Group SE na australském trhu. V teoretické části práce jsou popsány obchodní strategie využívané v globálním prostředí. Dále je zde charakterizován trh zdravotnictví včetně jeho aktérů a zdravotnických systémů ve světě. Praktická část je věnována firmě LINET Group SE a analýze trhu Austrálie. Na základě SWOT analýzy je firmě doporučen další postup.
Keywords: LINET Group SE; obchodní strategie; expanze
Thesis title: Evaluation of expansion of a selected company on chosen market
Author: Kolářová, Johana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Černá, Iveta
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate possible expansion of the company LINET Group SE on the Australian market. In the theoretical part are described business strategies used in global environment. Next part is describing the healthcare market, including its actors and global healthcare systems. In the practical part is the company LINET Group SE introduced, and the Australian market analysed. Based on the SWOT analysis are proposed further steps for the company.
Keywords: business strategies; expansion; LINET Group SE

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 8. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73838/podrobnosti

Files for download

    Last update: