Problems of using resource model of economic development in the Russian Federation

Thesis title: Problémy využití surovinového modelu ekonomického rozvoje v Ruské federaci
Author: Drozdova, Alena
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Čajka, Radek
Opponents: Taušer, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou závislosti Ruské ekonomiky na zdrojích a jejím vlivem na hospodářský vývoj v období od počátku 90 let. Byly prozkoumány předpoklady vzniku této závislosti během tržních reforem v 90. letech. Věnovali jsme se výzkumu makroekonomických vztahů mezi změnami světových cen surovin, vývozem a ukazateli sociálně-ekonomického vývoje Ruské federace. Na základě analýzy světových zkušeností a návrhů ruské vědecké a odborné komunity v posledních letech je učiněn pokus určit hlavní směry pro překonání závislosti ruské ekonomiky na zdrojích.
Keywords: kletba zdrojů; ekonomický rozvoj; makroekonomické ukazatele
Thesis title: Problems of using resource model of economic development in the Russian Federation
Author: Drozdova, Alena
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Čajka, Radek
Opponents: Taušer, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
The issues of the influence of resource dependence on the economic development of the Russian Federation in the period from the beginning of the 1990s are considered. The prerequisites for the formation of resource dependence during the market reforms of the 1990s have been studied. We also analyzed the macroeconomic relationships between changes in world prices for resource goods, exports and indicators of socio-economic development of the Russian Federation. In this thesis, we also tried to determine the main directions for overcoming the resource dependence of the Russian economy based on the analysis of world experience and proposals of the Russian scientific and expert community in recent years.
Keywords: resource curse; economic development; macroeconomic indicators

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 6. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73570/podrobnosti

Files for download

    Last update: