Market Entry Strategy of Porsche AG to China

Thesis title: Market Entry Strategy of Porsche AG to China
Author: Souza Alcantara, Bruno
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zlatić, Marija
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
The goal of this thesis is to identify, how Porsche AG entered mainland China and the niche arguments for the strategy which the company has been using since its market entry, until the recent years, through a case study. There are three chapters. The first one starts with the theoretical study, analyzing and describing the international marketing framework, related to the international market entry process. In the second chapter, the company Porsche AG was introduced, and its expansion process to mainland China was studied. The marketing tools to analyze the Chinese market were then applied to the case study, such as the macro and micro environment analysis, SWOT, and PEST analysis. Recent information about the conditions for the company in China was also analyzed. Lastly, the key findings from the research were listed, where some recommendations for the entry mode in the automobile industry were given, based on the identification of the Chinese market and the Porsche case.
Keywords: Marketing Research; PEST Analysis; Market Entry Strategy; Automobile Industry
Thesis title: Market Entry Strategy of Porsche AG to China
Author: Souza Alcantara, Bruno
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zlatić, Marija
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práce je zjistit, jak společnost Porsche AG vstoupila do pevninské Číny a argumenty pro strategii, kterou společnost používá od svého vstupu na trh, až do posledních let, prostřednictvím případové studie. K dispozici jsou tři kapitoly. První začíná teoretickou studií, analyzuje a popisuje mezinárodní marketingový rámec související s procesem vstupu na mezinárodní trh. Ve druhé kapitole byla představena společnost Porsche AG a byl studován její proces expanze do pevninské Číny. Na případovou studii byly poté použity marketingové nástroje pro analýzu čínského trhu, jako je analýza makro a mikro prostředí, analýza SWOT a PEST. Rovněž byly analyzovány nedávné informace o podmínkách společnosti v Číně. Nakonec byly uvedeny klíčové poznatky z výzkumu, kde byla uvedena některá doporučení pro režim vstupu v automobilovém průmyslu na základě identifikace čínského trhu a případu Porsche.
Keywords: Marketingový Výzkum; Analýza PEST; Strategie Vstupu na Trh; Automobilový Průmysl

Information about study

Study programme: International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 4. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73248/podrobnosti

Files for download

    Last update: