Impact of luxury companies’ CSR activities on the consumers’ purchasing decisions

Thesis title: Impact of luxury companies’ CSR activities on the consumers’ purchasing decisions
Author: Moskaleva, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Olšanová, Květa
Opponents: Galustjan, Naděžda
Thesis language: English
Abstract:
The diploma thesis deals with the influence of CSR activities of luxury brands on consumer purchasing decisions and changes that occurred in this regard in the years 2019 to 2021 in the Russian market. To meet the aim of the thesis, the current state of CSR in the luxury brand industry, the current state of knowledge about the influence of CSR on consumer purchasing decisions in the sector and author’s own quantitative research (N = 150) are examined. The conclusions show a positive attitude of consumers to CSR of luxury brands and point to significant differences between the understanding of CSR in Russia in 2017 and 2021.
Keywords: Luxury; CSR; Brand image
Thesis title: Impact of luxury companies’ CSR activities on the consumers’ purchasing decisions
Author: Moskaleva, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Olšanová, Květa
Opponents: Galustjan, Naděžda
Thesis language: English
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlivem CSR aktivit luxusních značek na nákupní rozhodování spotřebitelů a změnám, ke kterým v tomto ohledu došlo v letech 2019 až 2021 na ruském trhu. Pro splnění cíle práce je zkoumán současný stav CSR v průmyslu luxusních značek, současný stav poznání o vlivu CSR na nákupní rozhodování spotřebitelů v daném sektoru a vlastní kvantitativní výzkum (N=150). Závěry ukazují pozitivní přístup spotřebitelů k CSR luxusních značek a poukazují na významné rozdíly mezi chápáním CSR v Rusku v rozmezí let 2017 a 2021.
Keywords: Luxusní segment; CSR; Image značky

Information about study

Study programme: International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 4. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73208/podrobnosti

Files for download

    Last update: