Marketing strategy of the fast moving consumables

Thesis title: Marketingová strategie v oblasti rychloobrátkového zboží
Author: Boháč, Radim
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Ševčíková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je navrhnutí marketingové strategie pro prodejnu rychloobrátkového zboží se zaměřením na segment vína a delikates. Tento koncept by měl být aplikovatelný i na prodejny, které vyloženě nejsou specializované pouze na tento segment, ale jejich nabídka tyto výrobky obsahuje. Dále se bude práce zabývat nákupním chováním zákazníka včetně rozhodovacích procesů. Případová studie bude probíhat v prodejně, která existuje, ale přeje si zůstat v anonymitě, a tudíž ji budeme nazývat firmou Vinotéka ABC, s.r.o. Jedním z cílů této práce bude identifikovat a popsat rozhodovací procesy zákazníků, které začínají již vstupem zákazníka do prodejny, až po samotnou koupi produktu. které vedou od samého začátku kdy zákazník přichází do prodejny až po koupi produktu. Na základě tohoto výzkumu, který bude probíhat metodou dotazníkového šetření, se pokusím navrhnout řešení, které zákazníkovi pomůže při výběru produktů. Chování spotřebitele v tomto segmentu je pro nás velmi důležité, zejména v zájmu správného nastavení jednotlivých marketingových prvků, díky kterým můžeme dosáhnout našeho cíle. Na základě výsledků z prvního šetření bude druhým cílem navrhnutí prodejního konceptu. Tím je myšlena prezentace jednotlivých produktů v místě prodeje tak, aby obchodník dosahoval vyšších tržeb. K tomu budeme využívat poznatky z našeho výzkumu a také odborné literatury zaměřené na in-store (v místě prodeje) a POP (point of purchase) komunikaci, které jsou stěžejními body pro celou naši práci.
Keywords: marketing; in-store komunikace; POP/POS; reklama; chování spotřebitele; trh s vínem
Thesis title: Marketing strategy of the fast moving consumables
Author: Boháč, Radim
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Ševčíková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis focuses on basic marketing strategy of the small shop with fast moving consumables, especially wines. The whole concept of the strategy could be also aplicated on other shops with the same segment of products with or without specialization in wines. Thesis then focuses to describe consumer behaviour and decision-making processes. The bachelor thesis is divided into two parts: the theoretical and the practical part. Literature which is described in theoretical part defines the steps in practical part. As a case study for our research will be a small shop with wines. The owner and the shop will not be specificated in this bachelor thesis. We will call the wine store: Vinotéka ABC. One of the aims of this case study is to specify the consumer behaviour and decision-making processes of the wine store customers. Questionnaire survey will help to understand more the analysis and to set a new marketing concept for the wine store. In detail, we will be focusing on in-store communication, POP/POS, target group and presentation of the products.
Keywords: marketing; in-store communication; POP/POS; advertisement; consumer behaviour; market with wine

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 1. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72110/podrobnosti

Files for download

    Last update: