The Content Strategy of the Care for the Reputation of the Czech Republic

Thesis title: Obsahová strategie péče o dobré jméno České republiky
Author: Hanzalová, Petra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Peterková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá obsahovou strategií péče o dobré jméno České republiky. Pro pochopení této problematiky je na úvod představena problematika péče o dobré jméno České republiky jako hlavní pojem veřejné diplomacie a zahraniční politiky státu. Dále práce analyzuje zmíněnou obsahovou strategii, podrobuje ji hodnocení a navrhuje možná zlepšení. Práce se v této souvislosti zabývá nejen aktuální situací a komplikacemi, ale nastiňuje také určité možnosti a přístupy pro budoucí směřování země v oblasti péče o dobré jméno.
Keywords: péče o dobré jméno; veřejná diplomacie; nation branding; zahraniční politika; Česká republika; prezentace země
Thesis title: The Content Strategy of the Care for the Reputation of the Czech Republic
Author: Hanzalová, Petra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Peterková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The present thesis deals with the Content strategy of the care for the reputation of the Czech Republic. For a better understanding of this issue, the introduction explains the concept of caring for the reputation as the main concept of public diplomacy and foreign policy. The thesis also analyzes the mentioned content strategy, evaluates it and suggests possible improvements. In this context, the thesis deals not only with the current situation and complications, but also outlines certain options and approaches for the future directions of the Czech Republic.
Keywords: public diplomacy; the Czech Republic; international relations; nation branding; foreign policy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 9. 2017
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62864/podrobnosti

Files for download

    Last update: