Trade in the field of nuclear research on the example of a particular organisation

Thesis title: Obchodování s produkty v jaderném výzkumu na příkladu vybrané firmy
Author: Dohnal, Pavel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Černá, Iveta
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je seznámení s možnostmi spolupráce mezi dodavateli z ČR a výzkumnými centry CERN a JINR. Dílo zkoumá nákupní systémy těchto organizací a porovnává jejích vlastností s teoretickými východisky pořizovací činnosti. Dalším cílem této práce je demonstrace vybraných praktických záležitostí obchodu s JINR na příkladě vybrané firmy.
Keywords: výběrová řízení; CERN; veřejné zakázky; nákupní činnost; JINR
Thesis title: Trade in the field of nuclear research on the example of a particular organisation
Author: Dohnal, Pavel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hinčica, Vít
Opponents: Černá, Iveta
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to introduce the reader to the opportunities for trade between Czech producers and research centers such as CERN and JINR. The work studies procurement systems of these research institutions and compares their features with theory of procurement. Further aim is to demonstrate certain practical issues of supplying JINR on the example of FIRESI.
Keywords: procurement; public procurement; tenders; CERN; JINR

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 9. 2019
Date of submission: 1. 5. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70487/podrobnosti

Files for download

    Last update: