Practical and theoretical analysis of mobile cross-platform development frameworks

Thesis title: Praktická a teoretická analýza frameworků pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací
Author: Kozohorský, Vladimír
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Růžička, Vojtěch
Opponents: Vencovský, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá moderními frameworky pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací. Jedná se tedy o vývojové technologie, které se v co největší míře snaží o to, aby nebylo nutné vyvíjet aplikaci dvakrát v různých jazycích pro mobilní operační systémy iOS a android. V teoretické částí práce se čtenář dočte o způsobech vývoje mobilních aplikací. Dále se čtenář dočte o rozdílech mezi multiplatformním a klasickým vývojem pro jednu platformu, kde budou zahrnuty i jejich výhody a nevýhody. Jako další se sblíží s frameworky, které budou poté použity pro vývoj jednoduché aplikace. Na těchto jednoduchých příkladech proběhne praktická analýza těchto nástrojů a jejich porovnání s výhodami a nevýhodami. Konec práce bude věnován mým osobním zkušenostem s frameworky a doporučením pro čtenáře.
Keywords: android; multiplatformní vývoj; mobilní aplikace; ios
Thesis title: Practical and theoretical analysis of mobile cross-platform development frameworks
Author: Kozohorský, Vladimír
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Růžička, Vojtěch
Opponents: Vencovský, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with modern technologies that are used for multiplatform development of mobile applications. These modern technologies are trying to keep one consistent code base when developing applications for both two of the most used mobile operating systems, android and ios. Theoretical part of the thesis is aimed at mobile operating systems and the development of applications for them. Next topic that the reader will be able to get to know, will be the differences between multiplaftorm and singleplatform development, which will also include their strenghts and weaknesses. Last section of the theoretical part of the thesis is saved for each framework that will be used in practical part. All of the frameworks will be described so that the reader knows the important information about it. Practical part of thesis will consist of practical showcases of the different frameworks that will point out their respective weaknesses and strenghts. Last section of the thesis is for my opinions and practical experiences with the technologies.
Keywords: ios; multiplatform development; mobile applications; android

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 10. 2019
Date of submission: 23. 6. 2021
Date of defense: 6. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71406/podrobnosti

Files for download

    Last update: