Smart home security risks

Thesis title: Bezpečnostní rizika chytré domácnosti
Author: Blažík, Pavel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Vojíř, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Internet věcí je moderní trend, který obklopuje informační svět kolem nás. S mohutným rozvojem tohoto odvětví přišla na řadu také jeho bezpečnost, protože může být ideálním cílem kybernetických útoků. Je nutné si uvědomit potřebu jeho zabezpečení. Konkrétním tématem této práce jsou bezpečnostní rizika chytré domácnosti, která spadá do internetu věcí. Pracuje s prvky našeho každodenního domácího prostředí a zasahuje tak do našeho soukromí. Hlavním cílem této práce je analýza a zhodnocení bezpečnostních rizik systému chytré domácnosti. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů. Dále je pospán způsob testování chytré domácnosti. V praktické části je testován systém chytré domácnosti od společnosti Fibaro, který je poté zhodnocen a jsou uvedena doporučení k jeho využití. Nakonec jsou zhodnocena obecná rizika chytré domácnosti a jsou navrženy opatření k zajištění vyšší míry zabezpečení.
Keywords: chytrá domácnost; bezpečnost; rizika; internet věcí; útoky; zabezpečení
Thesis title: Smart home security risks
Author: Blažík, Pavel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Vojíř, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
The Internet of Things is a modern trend that surrounds information world around us. Security of this industry came into play with its massive development. It can be an ideal target for cyberattacks. It is necessary to realize security needs of this solution. This diploma thesis targets smart home as it is a part of internet of things. It works with elements of our everyday home environment and interferes our privacy. The main goal of this thesis is the analysis and evaluation of security risks of smart home system. Theoretical part deals with the definition of basic concepts. It also describes the method of smart home testing. Fibaro smart home system is tested in the practical part. It is evaluated and recommendations are given to its point. General risks of a smart home are assessed at the end, proposing measures to ensure a higher level of security.
Keywords: internet of things; smart home; safety; risks; attacks; security

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 11. 2020
Date of submission: 3. 5. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75087/podrobnosti

Files for download

    Last update: