Motivation and satisfaction of temporary agency employees

Thesis title: Motivation and satisfaction of temporary agency employees
Author: Jumaikhanova, Madina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Černá, Daniela
Opponents: Stříteský, Marek
Thesis language: English
Abstract:
The purpose of the bachelor thesis is to get a general overview of the recruitment agency industry and temporary employment. Understand whats is the definition of motivation, theories of motivation, job satisfaction and determine how different elements and variables can affect the motivation and job satisfaction of temporary agency employees. Investigate the problem of triangular relationships between personal agency, organization, and employee. What ways that businesses could use to motivate their employees. And is the financial remuneration method still a very effective method of motivation for employees as money is one of the key reasons why many employees work? This bachelor thesis is written in cooperation with personal agency XY, the name of which will not be revealed in the bachelor thesis in terms of data protection and confidential information.
Keywords: Job satisfaction; Temporary employment; Personal agency; Motivation
Thesis title: Motivace a pracovni spokojenost dočasných agenturních zaměstnanců
Author: Jumaikhanova, Madina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Černá, Daniela
Opponents: Stříteský, Marek
Thesis language: English
Abstract:
Účelem této bakalářské práce je získat obecný přehled o personálních agenturách a dočasném přidělení zaměstnanců. Pochopit, co je definice motivace, teorie motivace, pracovní spokojenost a jak mohou různé prvky a proměnné ovlivnit motivaci a pracovní spokojenost dočasně přidělených agenturních zaměstnanců. Prozkoumat problém trojúhelníkových vztahů mezi personální agenturou, organizací a zaměstnancem. Jakými způsoby mohou podniky motivovat své zaměstnance. Je finanční odměňování stále velmi efektivní metodou motivace zaměstnanců jestliže jsou peníze jedním z klíčových důvodů, proč mnoho zaměstnanců pracuje? Tato bakalářská práce je psána ve spolupráci s personální agenturou XY, jejíž jméno nebude v bakalářské práci zveřejněno z hlediska ochrany údajů a důvěrných informací.
Keywords: Motivace; Pracovní spokojenost; Dočasné zaměstnání; Personální agentura

Information about study

Study programme: Bachelor of Business Administration
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 2. 2021
Date of submission: 22. 9. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76328/podrobnosti

Files for download

    Last update: