Business plan for a starting NGO supporting patients suffering from Myalgic encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) in the Czech Republic

Thesis title: Business plan for a starting NGO supporting patients suffering from Myalgic encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) in the Czech Republic
Author: Homolka, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Tyll, Ladislav
Opponents: Ryška, Tomáš
Thesis language: English
Abstract:
In this thesis, the key guidelines for the process of strategic planning for a nonprofit organisations are outlined. Furthermore, the most important scientific findings regarding ME/CFS are described. The theoretical frameworks and process are then used to develop a 3-year strategic plan for Neunavni Foundation, a new Czech nonprofit organisation which aspires to support and improve the situation of ME/CFS patients in the Czech Republic. During the process, the needs of the beneficiaries and external trends are mapped, and the outcomes used to develop the mission and vision statements as well as define the key areas of activities. Moreover, the theory of change is developed, and the feasibility of the entire strategy is analysed. In the last part, tactical plan for the first year of the strategic plan is prepared.
Keywords: Strategic planning; ; ; ; ; Nonprofit organisation; Chronic fatigue syndrome; Fundraising; Advocacy
Thesis title: Strategický plán pro začínající neziskovou organizaci podporující pacienty s ME/CFS
Author: Homolka, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Tyll, Ladislav
Opponents: Ryška, Tomáš
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce popisuje klíčová pravidla a procesy pro strategické plánování neziskových organizací. Zároveň klíčové poznatky o myalgické encefalomyelitidě/chronickém únavovém syndromu (ME/CFS) jsou popsány. Veškeré teoretické poznatky a doporučení jsou poté využita pro vytvoření tříletého strategického plánu pro Nadační fond Neúnavní, nově vzniklou neziskovou organizaci podporující pacienty s ME/CFS v České republice. Během tohoto procesu, hlavní potřeby pacientů a další externí trendy jsou zmapovány a poté použity pro určení účelu a vize celé organizace a zároveň vydefinování základních operativních oblast organizace. Dále je určena teorie změny a realizovatelnost celé strategie je analyzována. V poslední části je určen taktický plán pro první rok strategického plánu.
Keywords: chronicky unavovy syndrom; strategicky plan; neziskova organizace; fundraising

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 1. 2021
Date of submission: 11. 5. 2021
Date of defense: 25. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75676/podrobnosti

Files for download

    Last update: