Strategic analysis of the company EKOFRUKT Slaný, spol. s.r.o

Thesis title: Strategická analýza EKOFRUKT Slaný, spol. s.r.o
Author: Karaseva, Elizaveta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Krause, Josef
Opponents: Boukal, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou společnosti EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit pozici firmy na trhu s ohledem na hlavní konkurenční firmy v odvětví. Práce se dělí na dvě části na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje nástroje externí a interní analýzy. Praktická část identifikuje a vyhodnocuje silné a slabé stránky uvnitř firmy a formuluje doporučení pro aktualizaci strategie společnosti.
Keywords: Strategické řízení; PESTLE; Strategie; Analýza vnějšího prostředí; Analýza vnitřního prostředí; SWOT; Strategická analýza
Thesis title: Strategic analysis of the company EKOFRUKT Slaný, spol. s.r.o
Author: Karaseva, Elizaveta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Krause, Josef
Opponents: Boukal, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the strategic analysis of the company EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o .. The main goal of the bachelor thesis is to evaluate the position of the company in the market with respect to the main competing companies in the industry. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the tools of external and internal analysis. The practical part identifies and evaluates the strengths and weaknesses within the company and formulates recommendations for updating the company's strategy.
Keywords: Strategic management; Strategic analysis; Analysis of the external environment; PESTLE; Analysis of the internal environment; SWOT; Strategy

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 12. 2020
Date of submission: 8. 9. 2021
Date of defense: 13. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75545/podrobnosti

Files for download

    Last update: