Czech hip-hop subculture as a source of youth identity

Thesis title: Česká hiphopová subkultura jako zdroj identity mládeže
Author: Mudruňková, Barbora
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šubrt, Daniel
Opponents: Grosman, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá mapováním hiphopové subkultury v České republice. Cílem je především zjistit, zda má tato subkultura pozitivní či negativní vliv na život mládeže. Úvodní teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů, historii hiphopové subkultury, představení elementů a socioekonomickým dopadům. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření s respondenty ve věku 15-25 let zkoumáno povědomí o české hiphopové subkultuře, její popularita a oblíbenost samostatných elementů hip hopu. Dále je v práci také sledována návštěvnost rapových koncertů, rozpočty mládeže a jejich výdaje související s hiphopovými kulturními akcemi.
Keywords: Subkultura; Mládež; Identita; Životní styl; Kultura
Thesis title: Czech hip-hop subculture as a source of youth identity
Author: Mudruňková, Barbora
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šubrt, Daniel
Opponents: Grosman, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the mapping of hip-hop subculture in the Czech Republic. The aim is primarily to find out whether this subculture has a positive or negative effect on the life of young people. The introductory theoretical part deals with the definition of basic concepts, the history of hip-hop subculture, the introduction of elements and socioeconomic impacts. In the practical part, a questionnaire survey with respondents aged 15-25 years examines awareness of the Czech hip-hop subculture, its popularity, and the popularity of separate elements of hip hop. The work also monitors the attendance of rap concerts, youth budgets and their expenses related to hip-hop cultural events.
Keywords: Identity; Youth; Culture; Subculture; Lifestyle

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 8. 2020
Date of submission: 11. 5. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73819/podrobnosti

Files for download

    Last update: