Function of restituted properties, of former Czech noble houses, and its use in the public space

Thesis title: Funkce restituovaných majetků české šlechty, a jejich zapojení do veřejného prostoru
Author: Vinařický, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Patočka, Jiří
Opponents: Novák, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku obnovy vybraných šlechtických objektů a jejich následné zhodnocení, využití a zapojení do veřejného prostoru. Pro bližší zkoumání byly vybrány rody Sternbergů, Schwarzenbergů a Lobkowiczů. Teoretická část seznamuje s historickými spojitostmi, kterými byla česká šlechta ovlivněna. Dále jsou zde definovány pojmy, které jsou pro pochopení tématu klíčové. Jedním ze základních pojmů pro práci, jemuž je vymezena v rámci teoretické části vlastní kapitola, je veřejný prostor. V praktické části probíhá kvalitativní výzkum, rozebírající každý zámecký objekt zvlášť. Zkoumanými objekty jsou zámky Orlík, Čimelice, Karlov, Hořín, Drahenice, Křimice, Jemniště a Častolovice. Pomocí komparace zjištěných informací z rozhovorů vedených s majiteli objektů, starosty místních obcí a zaměstnanci jednotlivých územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu, jsou vyjmenovány konkrétní faktory, které obnovu vybraných objektů ovlivňují. Zhodnocen je i jejich přínos a zapojení do veřejného prostoru.
Keywords: obnova; funkce; zámecké budovy; hospodářské budovy; konfiskace; veřejný prostor; restituce; česká šlechta; památková péče
Thesis title: Function of restituted properties, of former Czech noble houses, and its use in the public space
Author: Vinařický, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Patočka, Jiří
Opponents: Novák, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor’s thesis focuses on the issue of revitalization of selected real estate in the hands of aristocratic families and its subsequent appreciation, utilization and involvement in public space. For a further research were chosen buildings owned by Sternberg, Schwarzenberg and Lobkowicz families. Theoretical part presents the historical context and its effect on the Czech nobility. Furthermore, there are defined concepts which are essential for the understanding of this topic. One of the key concepts which is in detail described in a separate chapter is the concept of public space. The research part, based on qualitative foundations, focuses on individual real estate. Namely Orlík, Čimelice, Karlov, Hořín, Drahenice, Křimice, Jemniště and Častolovice. Based on comparing the evidence gathered from interviews with the property owners, local mayors and employees of the National Heritage Institute, it could be established there are several factors that affect the revitalization of aforementioned property. This thesis includes their benefits and involvement in the public space.
Keywords: revitalization; function; public space; restitution; Czech nobility; castle; farm building; confiscation; heritage care

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 2. 2021
Date of submission: 12. 5. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76400/podrobnosti

Files for download

    Last update: