-

Thesis title: Transferové ceny
Author: Brabenec, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Marek, Petr
Opponents: Buus, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
V diplomové práci je pojednáváno o mikroekonomických základech stanovování transferových cen s důrazem na definici modelu závislého trhu. Práce dále obsahuje analýzu daňových dopadů stanovování transferových cen v České republice a v mezinárodním kontextu, v této souvislosti stručně rozebírá požadavky na vedení dokumentace k transferovým cenám jako důkazního prostředku pro kontroly správcem daně. Práce dále řeší aktuální otázky postavení transferových cen v tzv. síťových koncernech a investičních pobídkách. Součástí práce je také analýza metod oceňování transferových cen z pohledu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a směrnice OECD pro nadnárodní společnosti a daňové správy. V práci je rovněž rozebrána možnost aplikace regresních modelů pro stanovení strategie tvorby transferové ceny.
Keywords: oceňování; fiktivní fakturace; management fees; síťové koncerny; daňová optimalizace; princip tržního odstupu; Transferové ceny

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 9. 2006
Date of submission: 11. 9. 2006
Date of defense: 20. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3825/podrobnosti

Files for download

    Last update: