Electric Cars Production: Competitor Analysis for ŠKODA AUTO Company

Thesis title: Analýza konkurence ve výrobě elektromobilů společnosti Škoda Auto, a. s
Author: Nývltová, Dita
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Špička, Jindřich
Opponents: Mikan, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodnou konkurenční strategii pro společnost ŠKODA AUTO. Analýza konkurence ve výrobě elektromobilů může být přínosem jak pro stakeholders i shareholders, které dále objasňuji v teoretické části práce. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením jednotlivých teoretických pojmů jako je konkurence, konkurenční prostředí, konkurenční výhoda, zájmové skupiny, strategie a vysvětlení nástrojů, které jsou vhodné k provedení analýzy konkurence. Praktická část se skládá z charakteristiky odvětví, určení životního cyklu odvětví, vytvoření BCG matice, aplikace vhodného business modelu a Porterova modelu konkurenčních sil. Nedílnou součástí této práce jsou 4 polostrukturované rozhovory s odborníky v oblasti elektromobility, kteří jsou zároveň zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO a působí v závodě Kvasiny. Ze zjištěných informací bude navržena udržitelná strategie v rámci výroby elektrických vozů.
Keywords: Konkurence; Portfolio analýza; Business model; Porterův model 5 sil; Strategie
Thesis title: Electric Cars Production: Competitor Analysis for ŠKODA AUTO Company
Author: Nývltová, Dita
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Špička, Jindřich
Opponents: Mikan, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
The main goal of this work is to propose a suitable competitive strategy for ŠKODA AUTO company. An analysis of the competition amongst producers of electric cars can be beneficial for both the stakeholders and the shareholders of the manufacturer. Such an analysis is presented in the theoretical part of the work together with the terminology used. Terms such as competition, competitive enviroment, competitive advantage, interest groups, or strategy are described there and tools for suitable analysis are proposed. The practical part of the work consists of the following sections: description of the industry sector characteristics and its life cycle; creating BCG matrix; application of an appropriate business model; and Porter’s Five Forces model. In addition, four semi-structured interviews with experts on elektromobility – all ŠKODA AUTO employees in the Kvasiny plant – are included in and form an integral part of the work. To conclude, a sustainable strategy of electric cars production is proposed from the information obtained.
Keywords: Competition; Strategy; Portfolio analysis; Business model; Porter’s Five Forces model

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 6. 2020
Date of submission: 22. 9. 2021
Date of defense: 13. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73656/podrobnosti

Files for download

    Last update: