Financial analysis and prognosis of the future development of the company Jaroměřická mlékárna, a.s

Thesis title: Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje Jaroměřická mlékárna, a. s
Author: Rakowská, Kristýna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Marek, Petr
Opponents: Menzl, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Jaroměřická mlékárna a.s. v letech 2015-2019. a prognózou jejího vývoje v roce 2020. Jednotlivé ukazatele finanční analýzy společnosti jsou porovnávány s ukazateli konkurenčních firem, které jsou vybrány na základě určitých kritérií. Data využívaná v této bakalářské práci jsou ze zveřejňovaných účetních závěrek a výročních zpráv. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, metodické a praktické. Metodická část slouží jako informační základna pro část praktickou, která se skládá z výpočtů, jejich interpretace a porovnání s konkurenčními společnostmi i celým odvětvím.
Keywords: Finanční analýza; Jaroměřická mlékárna a.s.; Prognóza budoucího vývoje; Mlékárenství; Choceňská mlékárna a.s.; Mlékárna Hlinsko a.s.; Mlékárna KROMILK a.s.
Thesis title: Financial analysis and prognosis of the future development of the company Jaroměřická mlékárna, a.s
Author: Rakowská, Kristýna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Marek, Petr
Opponents: Menzl, Vojtěch
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the financial analysis of the company Jaroměřická mlékárna a.s. in 2015-2019. and the forecast of its development in 2020. Financial analysis indicators of the company are compared with the indicators of competitive companies, which are selected on the basis of certain criteria. The data used in this bachelor's thesis are from published financial statements and annual reports. The bachelor thesis is divided into two parts, methodical and practical. Methodical part serves as an information base for the practical part, which consists of calculations, their interpretation and comparison with competing companies and the entire industry.
Keywords: Financial analysis; Jaroměřická mlékárna a.s.; Prognosis of future development; Dairy industry; Choceňská mlékárna a.s.; Mlékárna Hlinsko a.s.; Mlékárna KROMILK a.s.

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 2. 2021
Date of submission: 28. 9. 2021
Date of defense: 14. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76125/podrobnosti

Files for download

    Last update: