Optimization of reporting of the rights of disposal, case study

Thesis title: Optimalizace reportu dispozičních oprávnění, případová studie
Author: Charvát, Jiří
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Palovská, Helena
Opponents: Blažková, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je psána formou případové studie, která je založena na reálném případu z finanční korporátní instituce. Cílem je optimalizace reportu dispozičních oprávnění, který se má stát novým klíčovým prvkem k odhalování trestné činnosti a její prevence, neboť umožňuje zobrazit celou historii dispozičních práv klientů. Tato úloha zasahuje do oblasti informatiky, která se věnuje databázím a datovým skladům a tuto problematiku rozebírá v kontextu konkrétní společnosti. Součástí práce je detailní analytický rozbor všech použitých funkcí a metod, díky kterým se dosáhlo uspokojivé odezvy reportu ze strany uživatele. Obtížnost úlohy spočívá v optimalizaci databázových dotazů, které procházejí historická data tabulek, jež dosahují počtu až několika stovek miliard záznamů.
Keywords: datový sklad; databáze; optimalizace; dispoziční právo
Thesis title: Optimization of reporting of the rights of disposal, case study
Author: Charvát, Jiří
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Palovská, Helena
Opponents: Blažková, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis comprises of a case study from a financial institution. The aim of this thesis focusses on the optimization of reporting of the rights of disposal, which are a key element in crime detection and prevention, as this reporting allows the viewing of an entire history of a clients’ rights of disposal. This thesis is in the field of computer science, specifically databases and data warehousing, and discusses these themes in the context of a specific enterprise. This work includes a detailed analysis of all the features and methods used to achieve a satisfactory report response for the user. The difficulty in this task lies in the optimization of database queries that have to scan historical data in tables comprising of up to several hundred billion records.
Keywords: data warehouse; optimization; right of disposal; Database

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 5. 2021
Date of submission: 24. 6. 2021
Date of defense: 4. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76975/podrobnosti

Files for download

    Last update: