The Vision and the Internal Operation Model in advertising agencies

Thesis title: Model závislosti firemní vize a procesního nastavení v komunikačních agenturách
Author: Šunková, Zdenka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vondra, Zdeněk
Opponents: Stiebitz, Richard
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku závislosti firemní vize a procesního nastavení v komunikačních agenturách na českém trhu. Identifikuje a analyzuje problémové oblasti v rámci souladu vize a interního fungování a nalézá společné charakteristiky pro ně. Pro problémové oblasti jsou navrženy doporučení ze zkušenosti autora v kombinaci s odbornou literaturou. Získané poznatky složí jako vstupní data pro vznik Modelu závislosti vize a procesního nástavní, který je cílem a hlavním výstupem této práce. Práce je rozdělena do 4 částí. První část se věnuje vymezení oblasti komunikačních agentur. Přibližuje jejich náplň práce, strukturu a všeobecně definuje jejich klíčový proces. Také blíže specifikuje druhy řízení a funkční nastavení uvnitř agentur. V druhé části je provedena obsahová analýza, která se věnuje pochopení a přiblížení práce s vizí v rámci externí komunikace agentur na českém trhu. Třetí částí jsou kvalitativní rozhovory, které přináší detailní pohled do 5 českých komunikačních agentur, do jejich nastavení a práce s jejich vizemi. Poslední částí je Model závislosti vize a procesního nastavení. Proto aby vznikl byla prvně provedena identifikace společných charakteristik vizí a identifikace problémových oblastí. Na základě těchto identifikací vznikl Model, který je popsán a je k němu uveden návod k použití v praxi. V závěru jsou pak shrnuty všechny zjištěné poznatky v rámci odpovědí na výzkumné otázky.
Keywords: firemní vize; projektové řízení; komunikační agentura; zlepšování procesů; marketing; hodnoty
Thesis title: The Vision and the Internal Operation Model in advertising agencies
Author: Šunková, Zdenka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vondra, Zdeněk
Opponents: Stiebitz, Richard
Thesis language: Česky
Abstract:
Master's Thesis focuses on the dependence of the company's vision on the process settings in the advertising agencies in the Czech market. It identifies and then analyzes pain areas within the compliance of the vision and internal operation and it aims to find common characteristics for both. Recommended solutions are presented based on those findings, the author's experience, and academic literature. All the insights are used as building blocks for the Vision and the Internal Operation Model, which is the main goal of this work. The thesis is divided into four main parts. The first part defines the main operating areas of the advertising agencies. It zooms into their line of work, structure and determines key processes. It also specifies types of management and Operations within the agency. The second section focuses on the content and helps us understand how communication companies work with vision in their external communication in the Czech Republic. In the third part are the qualitative interviews conducted, which brings details of the 5 Czech communication agencies and their operation with vision and the internal operations and functions. In the final part, the Vision and the Internal Operation Model are introduced. The model comes from the common elements of the company’s visions and identifies problem areas. Based on these conclusions was the model built. To use this model in practice, a set of instructions is provided. To end the thesis, all the interview answers are summarized.
Keywords: advertising agency; marketing; company vision; values; project managment; process reengineering

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Multimedia

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 9. 2020
Date of submission: 24. 6. 2021
Date of defense: 12. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74225/podrobnosti

Files for download

    Last update: