Knowledge Discovery in Databases on the Data of Rohde & Schwarz Vimperk plant, Ltd

Thesis title: Dobývání znalostí z databází na datech společnosti Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o
Author: Fiedler, Josef
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Chudán, David
Opponents: Berka, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. produkuje špičkové přístroje jako osciloskopy, signální generátory nebo spektrální analyzátory. Tato zařízení jsou tvořena jednou nebo více DPS (deska plošných spojů), které jsou zde osazovány. Právě data z oddělení osazování DPS jsou předmětem analýzy. Ve své práci se zaměřuji na hledání vztahu mezi daty z osazovací linky pro jednotlivé DPS a chybami těchto DPS v pozdějším průběhu produkčního procesu. V jednotlivých fázích metodiky CRISP-DM je rozepsán postup od porozumění byznysu a zisku relevantních dat po prezentaci a zhodnocení výsledků.
Keywords: DPS; CRISP-DM; DZD
Thesis title: Knowledge Discovery in Databases on the Data of Rohde & Schwarz Vimperk plant, Ltd
Author: Fiedler, Josef
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Chudán, David
Opponents: Berka, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The Rohde & Schwarz Vimperk plant, Ltd. produces high-end devices such as oscilloscopes, signal generators or spectrum analyzers. These devices consist of one or more PCBs (printed circuit boards), which are assembled here. It is the data from the PCB Assembly department that are the subject of the analysis. This work is focused on finding a relationship between data from the assembly lines for individual PCBs and errors of these PCBs in following production process. In phases of the CRISP-DM methodology, a process starting with understanting the business and acquisition of relevant data and ending with an evaluation of results is described.
Keywords: KDD; Data Mining; PCB

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 9. 2020
Date of submission: 24. 6. 2021
Date of defense: 23. 8. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74117/podrobnosti

Files for download

    Last update: