Developing a tool for automated code review in ServiceNow

Thesis title: Developing a tool for automated code review in ServiceNow
Author: Vacula, Filip
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bruckner, Tomáš
Opponents: Perůtka , Lukáš
Thesis language: English
Abstract:
Technical debt, code review and related concepts of software development are first explored and then applied to the specific case of GuideVision, a technical consultancy with sole focus on the ServiceNow platform. A tool for automated code review in the ServiceNow platform is developed as part of this paper and after more than 2 years of active use evaluated in a single case study. The study finds out that the tool provides value to the company by lowering the time to perform code review, increasing quality of delivered code, speeding up the development by minimizing handoffs between people and has five additional secondary benefits. However, there is potential for increased value if identified areas for improvement are addressed. The most impactful is universal use on all customer projects, which is currently limited due to security policies.
Keywords: ServiceNow platform; technical debt; automated code review; GuideVision; GuideValidator; code quality; software maintenance
Thesis title: Vývoj nástroje pro automatizované posouzení kódu v ServiceNow
Author: Vacula, Filip
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bruckner, Tomáš
Opponents: Perůtka , Lukáš
Thesis language: English
Abstract:
Technický dluh, posouzení kódu a související koncepty softvérového vývoje jsou nejdříve probádané a pak aplikované na specifický případ GuideVision, technické konzultační firmy s výhradním zaměřením na platformu ServiceNow. Nástroj pro automatizované posouzení kódu je vyvinut jako součást této práce, a po vice, než dvou letech aktivního používání je vyhodnocen v jednopřípadové studii. Studie zjišťuje, že nástroj firmě poskytuje hodnotu skrze snížení času na vykonání posouzení kódu, zvýšení kvality dodaného kódu, zrychlení vývoje minimalizací předávání mezi lidmi a má 5 dalších sekundárních benefitů. Nicméně, je zde potenciál na zvýšení hodnoty, kdyby všechny identifikované oblasti na vylepšení byli vyřešené. Nejvíce účinný z nich je univerzální používání na všech zákaznických projektech, který je momentálně omezený z důvodu bezpečnostních zásad.
Keywords: Automatizované posouzení kódu; GuideValidator; kvalita kódu; udržování softvéru; technický dluh; platforma ServiceNow; GuideVision

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 10. 2017
Date of submission: 24. 6. 2021
Date of defense: 6. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63287/podrobnosti

Files for download

    Last update: