The Possibilities and Limitations of Utilising the Complex of Prague Clementinum as the Headquarters of Czech National Library

Thesis title: Možnosti a limity využití areálu Klementina pro provoz Národní knihovny
Author: Húževková, Linda
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kouba, Vojtěch
Opponents: Tyslová, Irena
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje Národní knihovně České republiky, sídlící v historickém areálu barokního Klementina. Knihovna se dlouhodobě potýká s komplikacemi a nedostatky plynoucími ze svého umístění v objektu, který je chráněný jakožto národní kulturní památka. Práce vysvětluje, ve kterých bodech je Klementinum pro knihovnu nevyhovující, jak by bylo možné neuspokojivý stav řešit, a jak se v této situaci projevují zákonitosti obecně platné v situacích, kdy je objekt aktivní instituce památkově chráněn a ne zcela vyhovující. Cílem této práce je problematiku prostorového zaopatření Národní knihovny představit v jejím kontextu, který je pro nedotčenou osobu stěží uchopitelný a přispět k diskuzi o tom, jaká by měla být budoucnost Národní knihovny z hlediska jejího prostorového zaopatření, jaký je současný stav a jak má být vyřešen.
Keywords: Klementinum; kulturní politika; Národní knihovna ; Národní památkový ústav
Thesis title: The Possibilities and Limitations of Utilising the Complex of Prague Clementinum as the Headquarters of Czech National Library
Author: Húževková, Linda
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kouba, Vojtěch
Opponents: Tyslová, Irena
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor’s thesis concentrates on the National Library of Czech Republic, which resides in the historical complex of Prague Clementinum. The library has been encountering long-term issues and inadequacies stemming from its placement in this complex of buildings, that is protected as cultural heritage of national significance. The thesis presents in which ways is the building inadequate, how could this problem be solved and how it represents typical situations stemming from placing a modern institution in a historical object. The thesis aims to evaluate the situation of National Library’s spaces with the context, which is difficult to comprehend from an outside view, and to contribute to the discussion of the National Library’s future, current state and how to improve it.
Keywords: The National Library; cultural policy; Clementinum; National Heritage Institute

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 2. 2021
Date of submission: 13. 10. 2021
Date of defense: 13. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77291/podrobnosti

Files for download

    Last update: