Financial analysis

Thesis title: Finanční analýza - prostorové srovnání se zaměřením na kapitálovou strukturu bank v ČR
Author: Strnad, Jiří
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Nohýnková, Barbora
Opponents: Hrdý, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se věnuje finanční analýze deseti bankovních subjektů působících na území České republiky. Na skupině pěti velkých bank a skupině pěti menších bank byla provedena finanční analýza se zaměřením na kapitálovou strukturu. Byly zkoumány pasivní strany bilance a poměrové ukazatele kapitálové přiměřenosti. Kapitola č.1 obsahuje teoretická východiska finanční analýzy a regresní analýzy použité v této práci. Druhá kapitola představuje vybrané banky, kterými se tato práce zabývala. Stručnou historii, zaměření, podíl na trhu, identifikaci a mateřskou společnost. Čtvrtá kapitola obsahuje finanční analýzu vybraných bank se zaměřením na vybrané ukazatele. V páté kapitole je uplatněna regresní analýza na ukazatele, které v rámci skupiny bank vykazovali jistou míru podobnosti a jsou porovnány napříč oběma skupinami. Je zkoumán vliv velikosti banky na vybrané ukazatele. U ukazatelů podíl závazků vůči klientům a u poměrů regulatorního kapitálu byl pozorován vliv velikosti banky na tyto ukazatele.
Keywords: finanční analýza; bankovní sektor; kapitálová struktura
Thesis title: Financial analysis
Author: Strnad, Jiří
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Nohýnková, Barbora
Opponents: Hrdý, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis consists of financial analysis of five large and five smaller banks that provide services in Czech republic with focus on capital structure.
Keywords: Financial analysis; Banking sector; Capital structure

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 1. 2021
Date of submission: 1. 10. 2021
Date of defense: 14. 10. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76664/podrobnosti

Files for download

    Last update: