Candidate attraction and selection methods of companies

Thesis title: Candidate attraction and selection methods of companies
Author: Polák, Milan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Černá, Daniela
Thesis language: English
Abstract:
This thesis focuses on recruitment on entry-level hires, more precisely on the acquisition phase of the recruiting, on attraction and selection part. The paper is divided into two parts: theoretical and analytical. The first aims to provide an overview of attraction and selection procedures. It presents the reader a guide for the start of their recruiting journey in an easy-to-read framework. The second part of the thesis, the analytical part, is the author’s own research. Its main goal is to find out in a sample of CEMS alumni, what attraction and selection methods are most frequently used. Additionally, it surveys them to provide inputs on effort, difficulty, satisfaction, and usefulness of the given method. The results are presented through descriptive statistics. At the end of the thesis, the relationships within variables are researched through linear regression analysis. The end provides conclusion and starting points for further research.
Keywords: hiring; recruitment; employee attraction; employee selection; candidate; interview; CV
Thesis title: Náborové praktiky korporací
Author: Polák, Milan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Černá, Daniela
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na vstupní úroveň náboru nových zaměstnanců, podrobněji na fázi přilákání a selekce kandidátů. Tato práce je rozdělena do dvou částí: praktické a analytické. V té první bude poskytnut přehled náborových procesů. Čtenářovi je prezentován průvodce na jeho náborové cestě ve snadném rozhraní. Druhá část diplomové práce je analytická a obsahuje autorův vlastní výzkum. Jeho hlavním cílem je zjistit mezi vzorkem CEMS alumni, jaké náborové metody jsou nejčastěji používané. Tento výzkum se navíc zaměčuje na vynaloženou námahu, obtížnost, satisfakci a užitečnost daných metod. Výsledky jsou prezentovány pomocí popisné statistiky. Na konci diplomové práce jsou zkoumány vztahy mezi veličinami pomocí lineární regresní analýzy. Na konci je poskytnut závěr a východiska pro další výzkum.
Keywords: Náborové metody; Výběr zaměstnanců; Pohovor; CV; Assessment centra

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/International Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 2. 2021
Date of submission: 3. 12. 2021
Date of defense: 6. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76334/podrobnosti

Files for download

    Last update: