French economic diplomacy and its application in African countries

Thesis title: Ekonomická diplomacie Francie a její aplikace v afrických zemích
Author: Pavlíková, Kristýna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zemanová, Štěpánka
Opponents: Peterková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Ekonomická diplomacie nabyla v současných mezinárodních vztazích velkého významu. S probíhající globalizací lze sledovat přesun hospodářských těžišť ve světových regionech, v současnosti lze pak spatřit velkých potenciál v dynamické Africe. Francie spolupracuje s africkými partnery dlouhodobě, přičemž kořeny lze spatřit již v koloniální minulosti země. Tato diplomová práce metodou analýzy identifikuje hlavní rysy současného fungování ekonomické diplomacie Francie s aplikací na afrických zemích, formuluje tendence v oblasti podpory francouzského exportu a vymezuje formy komerční návaznosti rozvojové spolupráce v afrických zemích.
Keywords: ekonomická diplomacie; Francie; Afrika; komerční návaznost rozvojové spolupráce; podpora exportu
Thesis title: French economic diplomacy and its application in African countries
Author: Pavlíková, Kristýna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zemanová, Štěpánka
Opponents: Peterková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Economic diplomacy has become very important in current international relations. With the ongoing globalization, a shift of economic centres in the world's regions can be observed; at present, great potential can be seen in dynamic Africa. France has been cooperating with its African partners for a long time, and its roots can be traced back to the country's colonial past. This diploma thesis by a method of analysis identifies the main features of the current functioning of French economic diplomacy with application to African countries, formulates trends in the promotion of French exports and defines the forms of commercial continuity of development cooperation in African countries.
Keywords: economic diplomacy; France; Africa; export promotion; private sector in development cooperation

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 11. 2020
Date of submission: 7. 12. 2021
Date of defense: 12. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75099/podrobnosti

Files for download

    Last update: