Foreign trips of parliamentary committees

Thesis title: Zahraniční cesty poslaneckých výborů
Author: Ožana, Patrik
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Trávníčková, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
Zahraniční cesty poslanců jsou českou veřejnosti vnímány velmi negativně. Média zveřejňují pouze informace týkající se exotických destinací a kladou důraz výhradně na informace o doprovodném programu. Z hlediska teorie jsou cesty poslanců do zahraničí a vzájemné návštěvy národních parlamentů základním pilířem parlamentní diplomacie. Práce je zaměřena na zjištění skutečného stavu parlamentní diplomacie v Poslanecké sněmovně, k čemuž posloužilo dotazníkový průzkum mezi poslanci.
Keywords: parlamentní diplomacie; zahraniční cesty; Poslanecká sněmovna
Thesis title: Foreign trips of parliamentary committees
Author: Ožana, Patrik
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Trávníčková, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
The parliamentarian’s foreign trips are perceived very negatively by the Czech public. The media only publish information about exotic destinations and focus exclusively on information about the accompanying program. In theory, trips abroad by parliamentarians and mutual visits to national parliaments are fundamental pillars of parliamentary diplomacy. The work is focused on finding out the real state of parliamentary diplomacy in the Chamber of Deputies, which was used by a questionnaire survey among deputies.
Keywords: parliamentary diplomacy; Chamber of Deputies; foreign trips

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 9. 2020
Date of submission: 9. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74175/podrobnosti

Files for download

    Last update: