The cooperation of the Visegrad Group countries in the context of the European migration crisis in the period 2014-2016

Thesis title: Spolupráce zemí Visegrádské skupiny v kontextu evropské migrační krize v letech 2014-2016
Author: Janková, Eliška
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vymětal, Petr
Opponents: Lisa, Aleš
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá spoluprací zemí Visegrádské skupiny v kontextu Evropské unie na případu migrační krize v roce 2015. Cílem práce bylo zjistit, jak země Visegrádské skupiny přistupovaly k migrační a azylové politice v období 2014–2016 v souvislosti s unijní migrační agendou a zda reflektovaly své zájmy v Evropské unii. Práce je zpracována prostřednictvím analýzy migrační a azylové politiky Visegrádské skupiny i Evropské unie. Na základě komparace migrační a azylové politiky klíčových aktérů lze říci, že státy Visegrádské skupiny přistupovaly k řešení krize v zásadě jednotně a koordinovaně. V závěru jsou také formulovány faktory, které přístup členských zemí Visegrádské skupiny k migrační krizi 2015 ovlivňovaly, a co stálo za úspěchem prosazení politiky Visegrádské skupiny v Evropské unii.
Keywords: Visegrádská skupina; Evropská unie; migrační krize 2015; migrační a azylová politika; spolupráce
Thesis title: The cooperation of the Visegrad Group countries in the context of the European migration crisis in the period 2014-2016
Author: Janková, Eliška
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vymětal, Petr
Opponents: Lisa, Aleš
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the cooperation of the Visegrad Group countries in the context of the European Union in the case of the migration crisis in 2015. The aim was to find out how the Visegrad’s countries approached migration and asylum policy in the period 2014–2016 and whether they reflect their interests in the European Union. The thesis is elaborated through the analysis of migration and asylum policy of the Visegrad Group and the European Union. Based on a comparison of migration and asylum policies of key actors, it is stated that the Visegrad’s countries approached the crisis in a coherent and coordinated way. In conclusion, the factors that influenced the approach of the Visegrad Group to the migration crisis 2015 are formulated, as well as what was behind the success of the Visegrad Group policy in the European Union.
Keywords: European Union; migration crisis 2015; migration and asylum policy; cooperation; Visegrad Group

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 2. 2021
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76367/podrobnosti

Files for download

    Last update: