General government debt: limits for sustainability and debt restructuring on the example of selected euro area countries

Thesis title: Veřejné zadlužení: hranice udržitelnosti a restrukturalizace veřejného dluhu na příkladu vybraných zemí eurozóny
Author: Král, Miroslav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šaroch, Stanislav
Opponents: Hnát, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
V posledních letech jsme svědky relativně prudkého nárůstu veřejného zadlužení napříč většinou států eurozóny. Diplomová práce analyzuje stav a dynamiku veřejného zadlužení na vzorku 3 zemí eurozóny (Portugalsko, Španělsko a Itálie). Přestože sestup zemí do dluhové spirály nebyl díky expanzivní monetární politice ECB identifikován, výsledky statické analýzy scénářů poukazují na nereálnost využití strukturálních reforem a fiskální konsolidace jako nástrojů pro stabilizaci veřejného zadlužení.
Keywords: Portugalsko; Španělsko; Itálie; veřejné zadlužení; dluhová spirála; restrukturalizace veřejného zadlužení; strukturální reformy; fiskální konsolidace; monetární expanze; dluhová krize
Thesis title: General government debt: limits for sustainability and debt restructuring on the example of selected euro area countries
Author: Král, Miroslav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šaroch, Stanislav
Opponents: Hnát, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
In recent years, we have witnessed a relatively sharp increase in general government debt across most euro area countries. The diploma thesis analyzes the state and dynamics of general government debt on a sample of 3 euro area countries (Portugal, Spain and Italy). Although the descent of countries into the debt spiral has not been identified due to the ECB's expansionary monetary policy, the results of the static scenario analysis point to the unrealistic use of structural reforms and fiscal consolidation as tools for stabilizing general government debt.
Keywords: debt spiral; sovereign debt restructuring; structural reforms; fiscal consolidation; monetary expansion; debt crisis; Portugal; Spain; Italy; general government debt

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 2. 2021
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76232/podrobnosti

Files for download

    Last update: