Population ageing in the Czech Republic and its impacts on consumption

Thesis title: Stárnutí populace v České republice a jeho dopady na spotřebu
Author: Sluťák, Josef
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: De Castro, Tereza
Opponents: Vošta, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá demografickým stárnutím populace v České republice, jeho příčinami a následnými konsekvencemi na spotřební vydání domácností v rámci klasifikace individuální spotřeby (CZ-COICOP). Hlavním cílem této práce je zaujmout komplexní pohled na celosvětový trend stárnutí populace jako celek a dále zhodnotit konkrétní situaci v České republice, a to na základně vymezeného teoretického rámce, současně s dopady na spotřebu. Dílčím cílem práce je zjištění hypotetického vývoje spotřeby domácností do roku 2025. Diplomová práce je rozdělena do třech kapitol. První kapitola se zabývá vymezením demografických pojmů z hlediska teoretického. Druhá kapitola se věnuje historickému vývoji populace v České republice a analyzuje demografické ukazatele. Poslední kapitola zjišťuje dopady na spotřebu domácností vlivem stárnutí populace.
Keywords: úmrtnost; spotřeba domácností; stárnutí populace; demografická revoluce; naděje dožití; plodnost
Thesis title: Population ageing in the Czech Republic and its impacts on consumption
Author: Sluťák, Josef
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: De Castro, Tereza
Opponents: Vošta, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis engages in population ageing in the Czech Republic, its causes and impacts on household consumption by Classification of Individual Consumption (CZ- COICOP). The main objective of this thesis is to evaluate tendency of population ageing in the Czech Republic and impacts on consumption. The partial aim of the thesis is to deduce hypothetical development of consumption by 2025. The thesis is divided into three parts. First part describes theoretical framework of demographic terms. Second part analyses demographic terms and historical development of population ageing in the Czech Republic. The last chapter finds out and evaluates impacts on household consumption.
Keywords: demographic transition; mortality rate; life expectancy; household consumption; population ageing; fertility rate

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 2. 2021
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76179/podrobnosti

Files for download

    Last update: