Reintroduction of internal border controls in the Schengen area from 2015

Thesis title: Znovuobnovení vnitřních hraničních kontrol v schengenském prostoru od roku 2015
Author: Chiperi, Cristina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Kristek, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce zkoumá a popisuje dopady a důsledky znovuzavedení hraničních kontrol v schengenském prostoru. Účelem je nabídnout lepší zobrazení politických, ekonomických, sociálních a technologických dopadů znovuzavedení hraničních kontrol od roku 2015 do roku 2021. V tomto časovém intervalu se Evropská unie potýkala s migrační krizí a zároveň s krizí ve zdravotnictví, s pandemií Covid-19.Jejich následné důsledky ovlivnily nejen strategie a politiku některých zemí Evropské unie, ale i bezpečnostní situaci Unie jako celku. Klíčovou metodou studia je alternativní PEST analýza. Praktická část se skládá ze dvou hlavních kapitol, které podrobně ukazují časové rozpětí a dopady znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích.
Keywords: Znovuobnovení vnitřních hraničních kontrol; Hraniční kontrola; Schengenský hraniční kodex; Schengenský prostor; PEST analýza
Thesis title: Reintroduction of internal border controls in the Schengen area from 2015
Author: Chiperi, Cristina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Kristek, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis investigates and describes the effects and consequences of the reintroduction of border controls in Schengen Area. The purpose of this paper is to offer a better depiction of the political, economic, social, and technological impacts of the reinstatement of border controls since 2015 to 2021. During that time frame, the European Union was faced with an incomparable migration crisis, as well as a healthcare crisis, specifically the Covid-19 pandemic. The subsequent ramifications of these affected not only the strategies and policies of some European Union countries, but also the security situation of the Union as a whole. The key method of study is alternative PEST analysis. The practical part consists of two main chapters which show in detail the time span and effects of the reinstatement of internal border controls.
Keywords: Border controls; Schengen area; Reintroduction of internal border controls; PEST analysis; Schengen border code

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 9. 2020
Date of submission: 11. 12. 2021
Date of defense: 12. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74277/podrobnosti

Files for download

    Last update: