Blockchain scalability in the gaming industry

Thesis title: Blockchain scalability in the gaming industry
Author: Jelínek, Kryštof
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jedlinský, Jakub
Opponents: Šaroch, Stanislav
Thesis language: English
Abstract:
This thesis aims to identify blockchain scalability metrics that are valid for blockchain gaming. Firstly, it explores the theoretical background behind blockchain scalability, thus probing into the blockchain trilemma as well as existing blockchain taxonomies. Hence, the thesis predicts that it is worth focusing more on scalability and security pillars of the trilemma leaving more room for centralization that would allow for higher performance. Secondly, it tries to draw inspiration from current blockchain gaming use cases. Analysis of two extreme use cases builds on the previous testing of a blockchain first-person shooter prototype and own testing of blockchain metaverse title Decentraland. Thirdly, the thesis applies the obtained learnings to evaluate the available and applicable blockchain scalability metrics for gaming. Based on the findings, we can say that throughput, transaction costs, active addresses, smart contract compatibility, consensus method, and active users are valid metrics to watch when evaluating a blockchain gaming solution's scalability. Moreover, current innovation in layer 2 scalability solutions may offer a significant improvement in terms of performance and transaction costs, however, it is a trade-off for the security of a solution. This means that potential future solutions might be considering a different trade-off within the blockchain trilemma. Finally, this thesis argues that implementing blockchain is a reasonable solution for the lack of true ownership in traditional video games especially applicable in the case of in-game assets and collectibles. Nevertheless, it is not an ideal solution for fast-paced games like first-person shooters or massively multiplayer online role-playing games, as of now. Nevertheless, layer 2 solutions present a promising solution to the fragmented and ever-growing market of decentralized applications.
Keywords: Video games; Scalability ; NFT; Gaming industry; Metaverse ; Layer 2 solutions ; Blockchain
Thesis title: Škálovatelnost blockchainu v herním průmyslu
Author: Jelínek, Kryštof
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jedlinský, Jakub
Opponents: Šaroch, Stanislav
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce si klade za cíl identifikovat metriky škálovatelnosti blockchainu, které jsou použitelné pro blockchainové videohry. V prvé řadě zkoumá teoretické pozadí škálovatelnosti blockchainu, konkrétně blockchainové trilema a také existující taxonomie blockchainu. Práce používá logiku trilema a přichází s hypotézou, že pro blockhainové hry je vhodné obětovat pilíř centralizace a tím získat prostor pro zlepšení výkonu a případně bezpečnosti. Zadruhé se práce inspiruje současnými příklady již existujících blockchainových her. Analýza dvou extrémních případů herních typů používajících blockchain staví na již předchozím testování prototypu blockchainové střílečky z pohledu první osoby a zároveň vlastním testování blockchainového metaversa, jmenovitě Decentraland. Za třetí práce aplikuje získané poznatky k vyhodnocení dostupných a použitelných metrik blockchainové škálovatelnosti pro analýzu herních titulů. Na základě zjištění je možné konstatovat, že propustnost, transakční náklady, aktivní adresy, kompatibilita smart konktraktů, zvolená metoda konsenzu a aktivní uživatelé jsou aplikovatelnými metrikami, které je třeba sledovat při hodnocení škálovatelnosti blockchainového herního řešení. Současná inovace v řešení škálovatelnosti skrze řešení v rámci druhé vrstvy blockchainu může v budoucnu nabídnout výrazné zlepšení z hlediska výkonu a transakčních nákladů, avšak za výměny úrovně bezpečnosti daného řešení. To by však znamenalo, že potenciální budoucí řešení může zvolit jiný kompromis v rámci blockchainového trilema. V závěru tato práce uvádí, že implementace blockchainu je rozumným řešením pro nedostatek skutečného vlastnictví v tradičních videohrách, a to zejména vlastnictví herních sběratelských předmětů. Zatím však blockchain není ideálním řešením pro hry zaměřené na střílečky z pohledu první osoby nebo MMORPG. Nicméně řešení skrze druhou blockchainovou vrstvu představují nadějná řešení pro fragmentovaný trh decentralizovaných aplikací, který se rychle rozrůstá.
Keywords: Škálovatelnost; Videohry; Herní průmysl; Metaversum; Layer 2 řešení; Blockchain; NFT

Information about study

Study programme: Evropská ekonomická integrace
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 8. 2020
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 10. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73837/podrobnosti

Files for download

    Last update: