Role of Social Platform Sina Weibo in the Public Diplomacy of China

Thesis title: Role sociální sítě Sina Weibo ve veřejné diplomacii Číny
Author: Bímová, Valentina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Švec, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá sociálními médií a veřejnou diplomacií, konkrétně rolí sociálních médií ve veřejné diplomacii. Práce se dělí na tři tematické celky. V první části práce představuje, co znamená současná veřejná diplomacie a jací jsou její aktéři, jak se stanovuje její strategie, cíle a jaké nástroje se k tomu využívají. Současně se také věnuje digitální diplomacii jako součásti diplomacie veřejné a sociálním médiím jako nástroji této diplomacie. Druhá část práce následně analyzuje aktéry veřejné diplomacie Číny, věnuje se čínské veřejné diplomacii a formám komunikace, které využívá a následně se zaměřuje na čínský mediální prostor s důrazem na čínská sociální média. Třetí a závěrečná část je následně samotnou analýzou role Sina Weibo v čínské veřejné diplomacii. Tato část se skládá se tří částí – analýza přítomnost aktérů čínské veřejné diplomacie na Sina Weibo, analýza nastolování agendy vybranými aktéry a následně analýza navazování konverzací a interakcí s publikem. Na základě těchto analýz je v závěru práce zhodnocena role Sina Weibo v čínské veřejné diplomacii, jsou představeny její silné i slabé stránky.
Keywords: Sina Weibo; digitalizace veřejné diplomacie; veřejná diplomacie; sociální média; Čína
Thesis title: Role of Social Platform Sina Weibo in the Public Diplomacy of China
Author: Bímová, Valentina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Švec, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with social media and public diplomacy, specifically the role of social media in public diplomacy. The thesis is divided into three thematic units. The first part of the thesis presents what current public diplomacy means and who are its actors, how are its strategies and goals made and which tools are used to do so. At the same time, this part also deals with digital diplomacy as a part of public diplomacy and social media as a tool of public diplomacy. The second part of the thesis then analyzes the actors of Chinese public diplomacy and the forms of communication it uses, and then focuses on the Chinese media space with an emphasis on Chinese social media. The third and final part is an analysis of the role of Sina Weibo in Chinese public diplomacy. This part consists of three parts – analysis of the presence of actors of Chinese public diplomacy at Sina Weibo, analysis of agenda-setting by selected actors and lastly analysis of establishing conversations and interactions with the audience. Based on these analyses, the role of Sina Weibo in Chinese public diplomacy is evaluated at the end of the thesis, and also its strengths and weaknesses are presented.
Keywords: China; Sina Weibo; digitalization of public diplomacy; social media; public diplomacy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 5. 2020
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73419/podrobnosti

Files for download

    Last update: