Foreign activities of Czech regions in relation to the good name of the country

Thesis title: Zahraniční aktivity českých krajů ve vazbě na dobré jméno země
Author: Pečková, Nikola
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Strachová, Nikola
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce na téma Zahraniční aktivity českých krajů ve vazbě na dobré jméno země si klade za cíl zjistit, zda a jakým způsobem se české kraje podílejí na tvorbě dobrého jména České republiky v zahraničí. Práce se zabývá teoretickým vymezením aktérů, nástrojů a strategií paradiplomacie. Stejný aparát (strategie, nástroje a aktéři) je využit při uchopení tématu dobrého jména země. V neposlední řadě se práce zabývá průzkumem současných zahraničních aktivit vybraných českých krajů. V rámci výzkumu bylo rovněž využito kvalitativního šetření se zástupci vybraných českých krajů.
Keywords: paradiplomacie ; dobré jméno; zahraniční politika; stát; kraje; spolupráce
Thesis title: Foreign activities of Czech regions in relation to the good name of the country
Author: Pečková, Nikola
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Peterková, Jana
Opponents: Strachová, Nikola
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis on the topic of Foreign activities of the Czech regions in relation to the good name of the country aims to find out whether and how the Czech regions participate in the creation of the good name of the Czech Republic abroad. The work deals with the theoretical definition of actors, tools and strategies of paradiplomacy. The same apparatus (strategies, tools and actors) is used to present the topic of the country's reputation. Last but not least, the current foreign activities of selected Czech regions were analyzed. The qualitative survey with representatives of selected Czech regions was also presented in the thesis.
Keywords: paradiplomacy; good name; state; region; cooperation; foreign policy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 9. 2019
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70360/podrobnosti

Files for download

    Last update: