Economic Aspects of Irregular Migration led from Middle East to EU from a Refugee Perspective

Thesis title: Ekonomické aspekty ilegální migrace z Blízkého východu do EU z uprchlické perspektivy
Author: Součková, Lucie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Novotná, Markéta
Thesis language: Česky
Abstract:
Balkánskou cestou je nazývána trasa, kterou již několik let využívají uprchlíci z různých států Blízkého východu a střední Asie ve snaze získat azyl ve státech Evropské unie. V roce 2015 začala být situace neúnosná a vyústila v tzv. Evropskou uprchlickou krizi. Od tohoto roku zaplňuje téma Evropské uprchlické krize stránky medií, sociální sítě a je předmětem mnoha odborných debat a studií. Mnoho odborných textů analyzuje vývoj, příčiny a možné důsledky migrační krize i postavení a chování jednotlivých aktérů. Tato práce se zaměřuje na samotné uprchlíky ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu, kteří v roce 2015-2019 procházeli Bálkánskou cestou. Prostřednictvím analýzy vybraných výzkumů a odborných studií se práce snaší zhodnotit ekonomické aspekty uprchlické cesty, tedy výdaje, které byly uprchlíky na cestě vynaloženy a největší položky rozpočtu jejich cesty.
Keywords: Evropská uprchlická krize; Ilegální migrace; Balkánská cesta; ekonomické aspekty; převaděčství; pašeráctví
Thesis title: Economic Aspects of Irregular Migration led from Middle East to EU from a Refugee Perspective
Author: Součková, Lucie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Novotná, Markéta
Thesis language: Česky
Abstract:
The Balkan Route is the route that has been used for several years by refugees from various countries in the Middle East and Central Asia in an attempt to gain asylum in European Union. In 2015, the situation became unbearable and resulted in the so-called European refugee crisis. Since that year, the topic of the European refugee crisis has filled the media, social networks and has been the subject of many academic debates and studies. Many works analyze the development, causes, and possible consequences of the migration crisis, as well as the role and reactions of international and national actors. This thesis focuses on the refugees themselves. The thesis regards refugees from Syria, Iraq, and Afghanistan, who have joined the Balkan route in 2015-2019. Through the analysis of selected research and studies, the thesis attempts to assess the economic aspects of the refugee journey, i.e. the costs of their journey and the largest items in their budget.
Keywords: trafficking; Irregular Migration; Balkan Route; European Refugee Crisis; smuggling; Economic Aspects

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 9. 2017
Date of submission: 10. 12. 2021
Date of defense: 11. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62989/podrobnosti

Files for download

    Last update: