Cross Car Beam Assembly Line side optimization and standardization

Thesis title: Cross Car Beam Assembly Line side optimization and standardization
Author: Cuesta Vicente, Ane Miren
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Jirsák, Petr
Opponents: Martínez, Felipe
Thesis language: English
Abstract:
This Bachelor Thesis aims to present an Assembly line optimization. Automotive Gestamp company was nominated directly from OEM customers to produce Cross Car Beam parts for 2 new vehicles models. Gestamp company is already producing for that customer and new vehicles will substitute current ones. The aim of this thesis is first analysis through different methods as sales forecasts for the new vehicles are higher than current ones, we will have to produce in better cycle times per part than now. The second part of this thesis is how to optimize the line side in order to reduce that cycle time using different methodologies like 5S, Work standardization.
Keywords: Material flow; 5S; Assembly Automotive production line; Work standardization
Thesis title: Optimalizace a standardizace montážní linky Cross Car Beam
Author: Cuesta Vicente, Ane Miren
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Jirsák, Petr
Opponents: Martínez, Felipe
Thesis language: English
Abstract:
Tato bakalářská práce si klade za cíl představit optimalizaci montážní linky. Společnost Automotive Gestamp byla nominována přímo od zákazníků OEM na výrobu Cross Díly Car Beam pro 2 nové modely vozidel. Společnost Gestamp již pro to vyrábí zákazník a nová vozidla nahradí stávající. Cílem této práce je první analýza různými metodami jako prognózy prodeje pro nové vozidla jsou vyšší než ta současná, budeme muset vyrábět v lepších dobách cyklu na díl než teď. Druhou částí této práce je, jak optimalizovat stranu čáry, aby se zkrátila doba cyklu pomocí různých metodik, jako je 5S, standardizace práce.
Keywords: Montážní automobilová výrobní linka; Standardizace práce; 5S; tok materiálu

Information about study

Study programme: Bachelor of Business Administration
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 4. 2022
Date of submission: 11. 5. 2022
Date of defense: 1. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78976/podrobnosti

Files for download

    Last update: