Retromarketing and nostalgia in television advertising

Thesis title: Retromarketing a nostalgie v televizní reklamě
Author: Hůlová, Alice
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Zamazalová, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce Retromarketing a nostalgie v televizní reklamě je ukázat prvky nostalgie a retromarkrtingu v televizní reklamě. Po teoretickém načerpání informací o nostalgii, retromarketingu, reklamě a spotřebním chování, přišlo zkoumání na již odvysílaných televizních reklamách. Byly zde vymezeny prvky, které se v nich vyskytovaly. Pro objektivnější určení prvků a zjištění, jak nostalgii a retromarketing vnímá veřejnost, byl vytvořen dotazník, ze kterého vyšla primární data. Pro data sekundární byla použita mediální příručka MML-TGI a webové stránky vybraných společností. Na závěr práce byla sepsána marketingová doporučení.
Keywords: nostalgie; televizní reklama; retromarketing
Thesis title: Retromarketing and nostalgia in television advertising
Author: Hůlová, Alice
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Zamazalová, Marcela
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to show the elements of nostalgia and retromarketing in television advertising. After gathering theoretical information about nostalgia, retromarketing, advertising and consumer behavior, the research led to already broadcast television commercials. The elements that occurred in these commercials were defined here. For a more objective identification of the elements and to understand how the public perceives nostalgia and retromarketing, a questionnaire was created, from which the primary data were derived. The MML-TGI media manual and the websites of selected companies were used for the secondary data. At the end of the work, marketing recommendations were written.
Keywords: retromarketing; nostalgia; television advertising

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 9. 2021
Date of submission: 15. 12. 2021
Date of defense: 12. 1. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78118/podrobnosti

Files for download

    Last update: